Werking

Doelgroepen

Tijdens ons meer dan 50-jarig bestaan hebben wij een ruime ervaring en expertise opgebouwd bij de diagnostiek en behandeling van verschillende doelgroepen. Op vandaag zijn wij vooral actief op het domein van autismespectrumstoornissen en ADHD.  Specifiek voor Accent is dat wij ons concentreren op kinderen uit het gewoon onderwijs en daarbij samen met de school én het CLB pogen om hen in het gewoon onderwijs te houden. Uiteraard richten wij ons niet alleen op de aandoening zelf maar hebben wij, geheel conform de principes van het ICF-model, aandacht voor de totaliteit van het kind en gaan we ook, indien aangewezen, inwerken op co morbide factoren. Wanneer ouders of andere professionele hulpverleners twijfelen of iemand al dan niet in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit Accent, raden wij aan eerst telefonisch contact op te nemen met het centrum.

3 Units

Deze units maken het mogelijk gespecialiseerde en doorgedreven hulp aan te bieden. Wanneer u meer wil weten over de werking van deze units, klik dan op het symbool.

[EBS_table width =”100%” style =”” responsive =”false”]
[EBS_table_body]
[EBS_table_row]
[EBS_row_column]autisme[/EBS_row_column]
[EBS_row_column]adhd[/EBS_row_column]
[/EBS_table_row]
[EBS_table_row]
[EBS_row_column]tekening de zevensprong[/EBS_row_column]
[EBS_row_column][/EBS_row_column]
[/EBS_table_row]
[/EBS_table_body]
[/EBS_table]

7 Diensten

Staan ter beschikking om met deze doelgroepen te werken. Om meer te weten over deze verschillende diensten, klik op het symbool van deze dienst.

img0065img0062img0063 img0064 img0061img0015img0066

Organigram

Klik hier om ons organigram te raadplegen.