Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

[EBS_image src=”https://www.revaccent.be/wp-content/uploads/2021/03/IMG_3269-150×150.jpg” shape=”img-circle”]

 

Autisme spectrum stoornis is een ontwikkelingsstoornis die tot een andere informatieverwerking leidt. Hierdoor beleven kinderen met ASS de wereld anders en gedragen ze zich vaak ook anders dan leeftijdsgenoten.

Concreet hebben kinderen met ASS het moeilijk in de sociale omgang en communicatie en zijn ze minder flexibel in hun denken en doen. Dat zorgt vaak voor problemen op school, thuis en in de vrije tijd.

Vanuit de sterktes en werkpunten van elk kind en de vragen van ouders en school stellen we een multidisciplinair therapieplan op maat op. Kinderen worden op verschillende vlakken in hun ontwikkeling gestimuleerd en ondersteund, zowel individueel als in groep.

Tijdens de therapie wordt gewerkt op:
· Sociale vaardigheden in groep.
· Communicatieve vaardigheden.
· Begeleiden van moeilijkheden op schools vlak.
· Aandacht voor het emotioneel welbevinden.
· Leren kennen en omgaan met de ASS.
· …
Naast de kinderen worden ook de ouders en de omgeving van de kinderen ondersteund. We informeren de ouders over de diagnose en de auti-specifieke aanpak in de opvoeding. (Groot)Ouders kunnen intekenen voor een kort begeleidingstraject dat hen informeert en enkele sleutels aanreikt in het omgaan met de ASS van hun kind. In overleg met leerkrachten en begeleiders zoeken we ook mee naar oplossingen voor specifieke moeilijkheden op school.

Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van onze werking voor kinderen met ASS.

Klik hier voor meer uitleg over de behandeling van dyslexie, vertraagde spraak- en taalontwikkeling (VSTO) of ontwikkelingsdysfasie (OD) als comorbide stoornis.

Klik hier voor meer uitleg over de behandeling van dyscalculie als comorbide stoornis.