Leerstoornissen

Er wordt over een leerstoornis gesproken wanneer een kind op een specifiek ontwikkelingsdomein een ernstige achterstand vertoont, ondanks doelgerichte therapie.

We onderscheiden in het bijzonder volgende leerstoornissen: dyslexie (leesstoornis), dysorthografie (spellingsstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis). Naast deze leerstoornissen kan er ook sprake zijn van een stoornis op vlak van de motorische coördinatie, dit noemen we DCD.

Na een diagnostische fase wordt er een individueel multidisciplinair therapieplan opgesteld. We werken vanuit de sterktes en de uitdagingen van elk kind en houden rekening met de vragen van ouders en school.

We gaan hierbij op zoek naar de  kern van de problematiek en bouwen van daar stap voor stap op.

De kinderen worden vervolgens op vlak van motoriek, lezen, spelling en rekenen doelgericht gestimuleerd in hun ontwikkeling.

In dit proces is er een voortdurende wisselwerking tussen therapeuten, ouders, school en CLB.