Algemene info

Accent wordt erkend door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG) en door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Vanuit die Agentschappen moeten wij voldoen aan heel wat kwaliteitseisen die garant staan voor kwaliteitsvolle diagnostiek en behandeling. Het VAZG betaalt ook de behandelingskosten terug i.k.v. een overeenkomst die met ons centrum afgesloten werd. Alle aanvragen voor onderzoek en/of behandeling moeten eerst door de adviserend geneesheer van de mutualiteit goedgekeurd worden. Hierbij gelden strikte voorwaarden naar onder andere de duur van de behandelingen, de modaliteiten, de behandelingscapaciteit enz. De patiënt en in ons geval de ouders dienen een wettelijk vastgelegd remgeld te betalen.

Organigram

Accent is een multidisciplinair centrum. In ons team komen dus verscheidene expertises samen om de revalidatie en begeleiding van onze kinderen zo maximaal als mogelijk te realiseren: zowel inhoudelijk, administratief als logistiek.

Een overzicht van onze organisatiestructuur kan je hier bekijken.

Raad van bestuur

  • Yvan Winne, voorzitter
  • Rik Dekyvere, ondervoorzitter
  • Pol Hiergens
  • Ivan Gardedieu
  • Marleen Van Der Bauwhede
  • Stan Callens

Jaarverslag

In het jaarverslag vindt u heel wat informatie over het reilen en zeilen, over hetgeen gerealiseerd is in Accent – Lees hier het jaarverslag van 2022.

Publicaties