Algemene info

Accent wordt erkend door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (R248), ressorterend onder het Vlaamse Ministerie van Welzijn . Vanuit dat Agentschap moeten wij voldoen aan heel wat kwaliteitseisen die garant staan voor kwaliteitsvolle diagnostiek en behandeling. De behandelingskosten worden terugbetaald door dit Agentschap, waarmee het centrum een overeenkomst heeft afgesloten. Alle aanvragen voor onderzoek en/of behandeling moeten eerst door de adviserend geneesheer van de mutualiteit goedgekeurd worden. Hierbij stelt men strikte voorwaarden naar onder andere de duur van de behandelingen, de modaliteiten, de behandelingscapaciteit enz. De patiënt en in ons geval de ouders dienen een wettelijk vastgelegd remgeld te betalen. Dat remgeld bedraagt momenteel 1,88€ per dag dat uw kind therapie volgt.

Organigram

Accent is een multidisciplinair centrum. In ons team komen dus verscheidene expertises samen om de revalidatie en begeleiding van onze kinderen zo maximaal als mogelijk te realiseren: zowel inhoudelijk, administratief als logistiek.

Een overzicht van onze organisatiestructuur kan je hier bekijken.

Raad van bestuur

  • Dejaeghere Rudy, voorzitter
  • Dekyvere Rik, ondervoorzitter
  • Hiergens Pol, lid
  • Gardedieu Ivan, lid
  • Van Der Bauwhede Marleen, lid
  • Callens Stan, lid
  • Winne Yvan, lid

Jaarverslagen

In het jaarverslag vindt u heel wat informatie over het reilen en zeilen, over hetgeen gerealiseerd is in Accent – Lees hier het jaarverslag van 2021.

Accent in de media

Resultaten inspecties

Publicaties door externen