Welkom

Accent is een Centrum voor Ambulante Revalidatie. In ons centrum kunnen lagereschoolkinderen uit het regulier onderwijs terecht voor diagnostiek en revalidatie van complexe ontwikkelingsstoornissen

Een team van 21 gemotiveerde specialisten staat in voor een multidisciplinaire benadering van kinderen met ASS (autismespectrumstoornissen), kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en hun context. Daarnaast is er een werking voor peuters en kleuters met nood aan algemene ontwikkelingsstimulatie.

Accent is erkend als revalidatiecentrum door het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid (VAZG) en het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Onze werking wordt ook gul ondersteund door Kiwanis Kortrijk, Ladies Circle Kortrijk en Gevimar.