Medische dienst

Onze medische dienst bestaat uit twee artsen: de revalidatiearts en de kinder- en jeugdpsychiater.

De revalidatiearts draagt als medisch directeur de medische verantwoordelijkheid van het centrum en bezit een diploma van bijkomende opleiding meestal naast een andere eerste opleiding. Onze revalidatiearts is neuroloog: door deze opleiding heeft hij een erg ruime kijk op de verchillende problematieken. Naast het opvolgen van alle medische dossiers en het bijwonen van de teamvergaderingen neemt hij in samenspraak met de therapeuten beslissingen zoals wijzigingen in het therapeutisch programma, stopzetting therapie,… Ook kunnen wij bij hem terecht, indien men dit nodig acht, voor technische verstrekkingen zoals het afnemen van EEG (elektro-encephalografie) en indien nodig een hersenscan. De wetenschappelijke vooruitgang op deze domeinen is het laatste decennium sterk toegenomen. Een revalidatiearts dient ook toe te zien op de verslaggeving, de facturatie van medische en paramedische prestaties. Dit alles met respect voor het medisch geheim daar waar nodig.

De kinder- en jeugdpsychiater biedt een aanvullende brede kijk op de psychische- en ontwikkelingsproblemen. Leerproblemen gaan vaak gepaard met samengaande aandoeningen zoals bvb. gedragsproblemen, contactstoornissen, autismespectrumstoornissen, depressie, angststoornissen,….
Aanvullende specifieke testing op de problemen wordt zonodig uitgevoerd met bijhorend advies vandien.

Het medisch onderzoek is een deel van het ganse analyseproces dat door alle disciplines in samenspraak wordt gevoerd. Medisch wordt gekeken naar het soort ontwikkelingsstoornis, de mogelijke onderliggende lichamelijke of cerebrale oorzaken, de mogelijke erfelijke aanleg, met zo nodig voorstel en verwijzing voor aanvullende onderzoeken, al dan niet indicatie van medicaties zoals bvb. Rilatine

Wij kunnen ook rekenen op de ruime ervaring en expertise van Professor Willy Renier, kinderneuroloog,  die als externe consulent ons bijstaat en tevens vormingen voor ons personeel verzorgt. Een grote toegevoegde waarde en praktische opsteker voor ons centrum.