Sociaal-administratieve dienst

Directie: in een klein centrum een heel omvattende taak. Dit gaat onder meer over het algemeen beleid, financieel beleid, HRM, … kortom een veelheid aan taken.

Algemeen onthaal: voor alle vragen, inlichtingen, ….  komt men hier terecht. Het onthaal is de brug tussen de ouders en andere betrokkenen met de hulpverleners of de directie.

Opvolging : De sociale dienst staat in voor de opvolging van de revalidatie vanaf de aanmelding tot de beëindiging: Contactpersoon bij aanmelding van een kind. Het opvolgen van de eventuele wachttijd vooraleer het kind op multi-disciplinair onderzoek kan komen en contactpersoon bij vragen hierover. Kort voor de start van de onderzoeken in het revalidatiecentrum, geeft de sociaal assistente in een uitgebreid gesprek met de ouders uitleg over de werking van het centrum, het verloop van de onderzoeken, de tussenkomst van het ziekenfonds enz. Zij verzamelt informatie over het kind en dit op verschillende vlakken: algemene houding,  medisch, karakter, interesses, werkhouding, moeilijkheden, situatie op school, thuis,  …

Evaluatiegesprekken: Na de start van de therapieën gebeuren er geregeld evaluatiegesprekken: Contactpersoon tussen het revalidatiecentrum en andere diensten bvb CLB, school, andere hulpverleningscentra, … Verzorgen van de administratie die nodig is voor de revalidatie ; bv. aanvragen van de goedkeuring voor onderzoeken en therapie via het ziekenfonds van het kind, desgevallend verslagen versturen naar andere diensten, … Bij einde therapie: eventueel kijken of verdere monodisciplinaire hulp aangewezen is

Adminstratie: Op dit vlak ook een resem opdrachten: opstellen uurroosters, verwerken aanwezigheidsroosters, opstellen vakantieroosters, opstellen dossiers voor mutualiteiten, opvolgen beslissingen van adviserend-geneesheer, organiseren ouderavonden,….