Welkom bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw.

In Accent is reeds 50 jaar een professioneel multidisciplinair team actief dat zich specialiseert in diagnostiek en revalidatie van kinderen uit het gewoon onderwijs (2 tot 12 jaar) met complexe ontwikkelingsstoornissen. Een team van 20 gemotiveerde mensen staat ten dienste van uw kind. Het centrum is officieel erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Accent vzw richt zich in het kader van een sterk gespecialiseerde benadering op kinderen met ASS (autismespectrumstoornissen) en kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en hun context. Daarnaast is er ook een werking voor peuters en kleuters met nood aan algemene ontwikkelingsstimulatie.


Beste Accent-bezoeker,

De afgelopen maanden zijn een behoorlijke uitdaging geweest voor iedereen, niet in het minst voor alle kinderen en hun naasten.  Ook in Accent was plots weinig nog hetzelfde als voorheen. De manier van therapie geven werd noodgedwongen aangepast, we moesten onze werking meerdere keren reorganiseren. Dat was soms niet evident. Toch zijn we steeds trouw gebleven aan de filosofie van ons huis: het kind en zijn/haar context een kwaliteitsvolle, wetenschappelijk onderbouwde zorg aanbieden, met veel aandacht voor een menselijke warmte.

Al roept ook de zomervakantie deze keer een soort onwennigheid op, we hopen dat ieder van jullie een rustpunt vindt om wat voorbij is even te laten bezinken. Ook wij gaan even herbronnen. We zien jullie graag terug, virtueel of in Accent, vanaf 17 augustus.

Aan ieder van jullie een fijne zomer gewenst,

Het Accent-team.

Heb je vragen over het coronavirus?

Je kan terecht op www.info-coronavirus.be voor algemene info en veel gestelde vragen.

Heb je andere vragen? Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be

Aan iedereen veel goeie moed!
Het Accent-team.