Welkom bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw.

Accent is sinds ruim 45 jaar een gespecialiseerd multidisciplinair team dat zich specialiseert in diagnostiek en revalidatie. Een kleine maar heel gemotiveerde personeelsgroep staat ten dienste van uw kind.
Het centrum is officieel erkend door het RIZIV en door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.
Accent richt zich prioritair in het kader van een sterk gespecialiseerde benadering op kinderen met  ASS (autisme spectrum stoornissen), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en in tweede instantie op kinderen met algemene ontwikkelingsachterstand.