Welkom bij het Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw.

In Accent is reeds 50 jaar een professioneel multidisciplinair team actief dat zich specialiseert in diagnostiek en revalidatie van kinderen uit het gewoon onderwijs (2 tot 12 jaar) met complexe ontwikkelingsstoornissen. Een team van 20 gemotiveerde mensen staat ten dienste van uw kind. Het centrum is officieel erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Accent vzw richt zich in het kader van een sterk gespecialiseerde benadering op kinderen met ASS (autismespectrumstoornissen) en kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en hun context. Daarnaast is er ook een werking voor peuters en kleuters met nood aan algemene ontwikkelingsstimulatie.


Beste ouders,

In navolging van de nieuwe richtlijnen omtrent het corona-virus en om het welzijn van uw kind en uw gezin niet in het gedrang te brengen, organiseren we de therapieën van Accent op een andere manier. Kinderen kunnen niet meer fysiek naar Accent gebracht worden. De therapeuten hebben jullie daarover ondertussen individueel gecontacteerd.

Deze regeling blijft gelden tot nader order maar kan op elk moment wijzigen. Als dat zo is, wordt u op de hoogte gebracht. Ook op onze facebookpagina zal hierover bericht worden.

We blijven elke werkdag telefonisch bereikbaar van 9u tot 12u en van 13u tot 15u op 056/36 10 20, en via info@revaccent.be.

Meer informatie nodig?

Je kan terecht op www.info-coronavirus.be voor algemene info en veel gestelde vragen.

Heb je andere vragen? Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be

Aan iedereen veel goeie moed!
Het Accent-team.