Welkom bij Centrum voor Ambulante Revalidatie Accent vzw.

In Accent is reeds 50 jaar een professioneel multidisciplinair team actief dat zich specialiseert in diagnostiek en revalidatie van kinderen uit het gewoon onderwijs (2 tot 12 jaar) met complexe ontwikkelingsstoornissen. Een team van 20 gemotiveerde mensen staat ten dienste van uw kind. Het centrum is officieel erkend door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Accent vzw richt zich in het kader van een sterk gespecialiseerde benadering op kinderen met ASS (autismespectrumstoornissen) en kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en hun context. Daarnaast is er ook een werking voor peuters en kleuters met nood aan algemene ontwikkelingsstimulatie.


Beste Accent-bezoeker, beste ouder,

Op vandaag werken we nog steeds in een aangepaste vorm, dus met in acht name van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Graag maken we jullie nog eens attent op de geldende regels:

Wanneer uw zoon/dochter naar Accent komt, wordt verwacht:

– dat de handen van uw kind thuis gewassen zijn

– dat uw kind thuis naar het toilet is geweest

– dat uw kind een eigen potlood en balpen meebrengt

– dat uw kind pas net voor het tijdstip van de therapie aankomt en vlak na het einde van de therapie terug opgehaald wordt. De wachtzaal is niet toegankelijk, noch voor ouders, noch voor de kinderen.

– dat u als ouder NIET mee binnenkomt. Uw kind gaat zelfstandig naar binnen, de therapeut zal klaar staan om uw kind te begeleiden.

– dat u als ouder zo kort als mogelijk bij in- en uitgangen van Accent verblijft. Respecteer ten alle tijde een afstand van 1,5m.

Meer info omtrent wat te doen bij de verschillende codes kan u vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Het Accent-team.

Heb je andere vragen over het coronavirus?

Je kan terecht op www.info-coronavirus.be voor algemene info en veel gestelde vragen.

Heb je andere vragen? Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be