U wil ons helpen?

Indien je zelf ons een duwtje in de rug wil geven, kan dit op verschillende manieren.

1) Als individueel persoon: u kunt altijd een bijdrage storten (rekeningnummer op aanvraag). Graag vermelding ‘steun gevolgd door uw naam’. In dit geval mag u, zo u dit wenst, ook aangeven voor welk domein dit bedrag moet aangewend worden.

2) Als sponsor: u wil onze organisatie helpen? Neem contact op met de directie via mail en wordt bekeken hoe we hiermee verder gaan. Het centrum wil zich ook komen voorstellen bij organisaties die overwegen om een steunactie te organiseren. Zij kunnen ook inspraak hebben inzake waarvoor de gelden dienen gebruikt te worden.

3) Als vrijwilliger: u wil zich  ten dienste stellen van Accent en zijn kinderen? Neem vrijblijvend contact op en we kijken samen of er mogelijkheden zijn. Door onze heel krappe personeelsploeg is er hier zeker een grote nood aan iemand die allerhande kleine klusjes kan afwerken (een deur sleept, een lamp is defect, schilderwerken, ….).

4) Duo legaat: dit is een vorm van sponsoring die zeer weinig mensen kennen en  die eigenlijk voor de begunstigden geen enkele meerkost met zich meebrengt én tevens voor een vzw als de onze heel interessant kan zijn. Een duo legaat vindt zijn oorsprong in art. 64, alinea 2 van het Wetboek van successierechten. Het laat een erflater toe om het volgende systeem toe te passen op de erfenis: persoon A ontvangt een legaat en hoeft geen successierechten te betalen op voorwaarde dat persoon B de last van de te betalen successierechten overneemt. Er zijn drie factoren die bepalen hoeveel successierechten een persoon moet betalen, met name het bedrag van de erfenis (hoe groter, hoe meer successierechten), de graad van verwantschap (hoe minder de verwantschap, hoe hoger de successierechten) en tenslotte de regio waar de erfgenaam woont (Vlaanderen, Wallonië, Brussel). Bij een duo legaat is persoon A de gewenste erfgenaam en persoon B een goed doel onder de vorm van een vzw. De erfenis wordt gesplitst in 2 (deel)erfenissen: een deel voor de vzw en een deel de gewenste erfgenaam waarbij de vzw de volledige successierechten zal betalen. Het duo legaat is vooral interessant als de erfgenaam hoge successierechten moet betalen. Een vzw moet namelijk veel lagere successierechten betalen in vergelijking met een privépersoon. In Vlaanderen is dit 8,8%. Verder inlichtingen bij ons of via notaris.be.