Stagiairs

stage

Mensen die een opleiding volgen in psychologie, pedagogie, kinesitherapie, logopedie of ergotherapie kunnen een aanvraag doen om een stageperiode te volgen in ons centrum. Deze vragen worden echter niet automatisch positief beantwoord. Omdat wij er een zaak van maken om stagiairs van dichtbij te begeleiden en willen dat de stageperiode een leerrijke periode is, zorgen wij ervoor dat enkel in beperkte mate stage kan gevolgd worden bij ons. U stuurt uw kandidatuur via email en een antwoord mag u heel kort daarop verwachten.

Soms krijgen wij ook vragen van mensen die in het bezit zijn van een diploma en die in afwachting van tewerkstelling ervaring willen opdoen. Deze mensen raden wij aan om persoonlijk contact op te nemen met ons. Hier geldt geen algemene policy maar bekijken wij elk geval individueel.