Patiëntenrechten

In Vlaanderen bestaat er een uitgebreide wetgeving inzake patiëntenrechten en de positie van de minderjarige binnen de jeugdhulpverlening. Deze wetgeving regelt onder meer het inzagerecht in uw dossier, bepaalt de manier waarop er met uw dossier wordt omgegaan, enz…

Voor meer informatie met betrekking tot uw rechten als cliënt of familie verwijzen we graag naar volgende relevante informatiebrochures: