Kostprijs

mutualiteiten

Zowel voor het onderzoek als voor de revalidatie, wordt een aanvraag tot terugbetaling van de revalidatiekosten bij het ziekenfonds ingediend. Ouders moeten dus in orde zijn met de maatschappelijke zekerheid. Voor elke doelgroep zijn een maximum aantal sessies vastgelegd. De financiƫle tussenkomst in de revalidatie door de betrokkene bedraagt momenteel 1,77 EUR remgeld per keer, ongeacht of de therapie 1, 1,5 of 2 uur duurt. Dit bedrag is onderhevig aan de index. Daar de betaling gebeurt via de mutualiteit dient men op een correcte manier aangesloten te zijn bij (eender welke) mutualiteit.