Archief en media


Oude stofferige kelders maken plaats voor makkelijk bereikbare digitale informatie. Dit is in Accent niet anders.

In onze jaarverslagen vindt u heel veel informatie over het reilen en zeilen, over hetgeen gerealiseerd is in Accent.

In het deel ‘media’ vindt u een aantal links die verwijzen naar publicaties op diverse platforms; internet, dagbladen, gespecialiseerde bladen, …

 Jaarverslagen

Accent in de media

Resultaten inspecties

Publicaties door externen