Missie en visie

missieAccent is een door de overheid erkende vzw en beoogt een adequater persoonlijk en sociaal functioneren van het kind in het gezin, op school en in andere maatschappelijke situaties. Daarnaast stimuleren we een optimale afstemming van de omgeving op de specifieke noden van het kind. Accent wendt de mogelijkheden van het kind aan om aan de beperkingen te werken die zijn functioneren bemoeilijken.

Wij doen dit door kwaliteitsvolle diagnostiek en revalidatie aan te bieden aan kinderen tot maximaal 12 jaar oud met speciale aandacht voor volgende principes:

 

– Wij werken interactief samen met ouders, verwijzers, school en andere belanghebbenden en dit met respect voor ieders verantwoordelijkheden.

– Wij werken op een wetenschappelijk onderbouwde manier in een werkomgeving die kwalitatief dit streven ondersteunt.

– Wij schenken bijzondere aandacht aan kinderen uit kansarme middens.

– Wij betrekken de personeelsleden van het centrum op een actieve en constructieve manier bij onze opdracht, met speciale aandacht voor permanente bijscholing en ontwikkeling. Wij streven naar optimaal samengaan van efficiëntie en arbeidsvoldoening.

Wij doen dit alles binnen de grenzen van een goed financieel beheer.

De werking van Accent is gebaseerd op een pluralistische visie waarbij het kind centraal staat, ongeacht ideologische overtuiging, ongeacht het onderwijsnet waartoe het behoort, ongeacht de sociale achtergrond.