Corona-maatregelen

Naar aanleiding van de geldende maatregelen van de regering, werden de volgende beslissingen genomen:

De INDIVIDUELE REVALIDATIE in Accent BLIJFT DOORGAAN zoals gepland. Op dit moment ontvingen wij van de overheid nog geen instructies om de therapieën stop te zetten en blijft ons centrum open. Mocht daar toch verandering in komen, dan wordt u zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Het kan echter wel zijn dat de therapieën anders georganiseerd worden (bvb. kortere duur van de groepswerkingen). Als dat het geval is, dan wordt u daar persoonlijk via mail van op de hoogte gebracht.

Lukt het u niet om uw kind zelf naar Accent te brengen, gelieve ons daar dan zeker van te verwittigen via onthaal@revaccent.be of via 056/361020. Alvast bedankt daarvoor.

Graag maken we jullie ook attent op de geldende algemene regels:

Wanneer uw zoon/dochter naar Accent komt, wordt verwacht:

– dat de handen thuis gewassen zijn
– dat uw kind thuis naar het toilet is geweest
– dat uw kind een eigen potlood en balpen meebrengt
– dat uw kind pas net voor het tijdstip van de therapie aankomt en vlak na het einde van de therapie terug opgehaald wordt. De wachtzaal is niet toegankelijk, noch voor ouders, noch voor de kinderen.
– dat u als ouder NIET mee binnenkomt. Uw kind gaat zelfstandig naar binnen, de therapeut zal klaar staan om uw kind te begeleiden.
– dat u als ouder zo kort als mogelijk bij in- en uitgangen van Accent verblijft. Respecteer ten alle tijde een afstand van 1,5m.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Het Accent-team.

Heb je andere vragen over het coronavirus?

Je kan terecht op www.info-coronavirus.be voor algemene info en veel gestelde vragen.
Heb je nog vragen? Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be