Corona-maatregelen

Op vandaag werken we nog steeds in een aangepaste vorm, dus met in acht name van de nodige veiligheidsmaatregelen.

Graag maken we jullie nog eens attent op de geldende regels:

Wanneer uw zoon/dochter naar Accent komt, wordt verwacht:

– dat de handen thuis gewassen zijn

– dat uw kind thuis naar het toilet is geweest

– dat uw kind een eigen potlood en balpen meebrengt

– dat uw kind pas net voor het tijdstip van de therapie aankomt en vlak na het einde van de therapie terug opgehaald wordt. De wachtzaal is niet toegankelijk, noch voor ouders, noch voor de kinderen. Er kan wel gebruik gemaakt worden van de tent.

– dat u als ouder NIET mee binnenkomt. Uw kind gaat zelfstandig naar binnen, de therapeut zal klaar staan om uw kind te begeleiden.

– dat u als ouder zo kort als mogelijk bij in- en uitgangen van Accent verblijft. Respecteer ten alle tijde een afstand van 1,5m.

Alvast bedankt voor jullie medewerking!
Het Accent-team.

Heb je andere vragen over het coronavirus?

Je kan terecht op www.info-coronavirus.be voor algemene info en veel gestelde vragen.

Heb je nog vragen? Bel 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be