Algemeen

Accent wordt erkend door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (R248). Vanuit dit Fonds moeten wij voldoen aan heel wat kwaliteitseisen die garant staan voor kwaliteitsvolle diagnostiek en behandeling. De behandelingsonkosten worden terugbetaald door het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), waarmee het centrum een overeenkomst heeft afgesloten (erkenningsnummer 9.65.248.96).  Alle aanvragen voor onderzoek en/of behandeling moeten dan ook door het RIZIV (in de praktijk het ziekenfonds) goedgekeurd worden. Het RIZIV stelt daarbij wel strikte voorwaarden naar onder andere de duur van de behandelingen, de modaliteiten, de behandelingscapaciteit enz. De patiënt en in ons geval de ouders dienen een wettelijk vastgelegd remgeld te betalen. Vanaf 1 juli 2014 werd de revalidatiesector overgeheveld van het Federaal  naar het Vlaams niveau, met name het Agentschap Zorg en Gezondheid. Tot 31/12/2017 behandelt het RIZIV verder de lopende zaken, terwijl binnen het Vlaamse Ministerie van Welzijn een nieuwe regeling wordt uitgewerkt.

Raad van bestuur

  • Dejaeghere Rudy, voorzitter
  • Dekyvere Rik, ondervoorzitter
  • Hiergens Pol, lid
  • Gardedieu Ivan, lid
  • Van Der Bauwhede Marleen, lid
  • Callens Stan, lid